Requiem

ENGLISH

   
 Requiem Nees

Requiem
Vic Nees


Requiem
Tweeklank van aarde en water
De zee is een orkest

→ cd bestellen ←

  


 

 

Dit is een Requiem voor de doden,
maar ook een Requiem van de Verrijzenis en het Licht.

 


Inhoud

Requiem

voor gemengd koor, sopraan solo en tenor solo
Gents Madrigaalkoor
Johan Duijck
Hilde Coppé, sopraan
Michael Nowak, tenor   

1.   Introitus: Requiem aeternam (7'58")
2.   Kyrie (4'50")
3.   Offertorium: Domine Jesu Christe (5'52")
4.   Sanctus (7'38")
5.   Agnus Dei (5'01")
6.   Communio: Lux aeterna (4'38")
7.   Recitativo: Ego sum resurrectio et vita (0'49")
8.   Antiphona: In paradisum (5'06")

 

Tweeklank van aarde en water 

suite voor jeugdkoor en gitaar
tekst: Mieke Martens
Amarylca
Noëlle Schepens
Jona Kesteleyn, gitaar

9.   Preludio: De zon is rijp (2'49")
10. Capriccio: Regenspreuken (2'24")
11. Notturno: Uit het rimpelloze water (2'49")
12. Intermezzo: gitaarsolo (3'09")
13. Elegia: De zee spoelt over zee (4'07")
14. Finale: Engelwortel, engelkruid (2'37")

 

De zee is een orkest

voor kinderkoor en piano vierhandig
tekst: Armand van Assche
Amarylca
Noëlle Schepens
Maaike Dezitter en Koen Evens, piano

15. De zee is een orkest (4'03")
16. Een goochelaar (2'13")
17. Zwanen (2'38")
18. Er springen... (1'50")

Meer informatie vindt u hier:

 

 

 


  

De componist

Vic Nees is in 1936 geboren in Mechelen, België. Zijn vader, Staf Nees, was een bekende componist en beiaardier van de Sint-Romboutskathedraal. Na een jaartje Letteren en Wijsbegeerte studeerde Vic aan het conservatorium van Antwerpen harmonie, contrapunt, fuga en compositie bij Marcel Andries en Flor Peeters. In Hamburg bekwaamde hij zich verder in koordirectie bij Kurt Thomas. In 1961 ging hij bij de Vlaamse openbare omroep BRT werken, eerst als producer, en van 1970 tot 1996 als de dirigent van het radiokoor.

Vic Nees wordt internationaal erkend voor zijn bijdrage tot de vernieuwing in de koormuziek: in de eerste plaats als componist en dirigent, maar ook als de bezieler van directiecursussen en koorfestivals. In zijn vele fijne bijdragen in tijdschriften en de media geeft hij blijk van belezenheid, scherpzinnigheid en humor (en sympathie voor amateurkoren).

Hij won onder meer de Prijs Eugène Baie (1973), de AGEC-prijs (1990), de Vondel-prijs (1995) en de Klara-carrièreprijs (2004).

Vic Nees componeert hoofdzakelijk vocale muziek, in het Nederlands, maar ook in het Latijn, Frans, Catalaans, Spaans, Engels, Japans... Hij heeft een grote gevoeligheid voor taal en tekst en vindt verstaanbaarheid en tekstplaatsing zeer belangrijk. Hij zette zich van in het begin af tegen de Vlaamse romantische traditie, en ontwikkelde een sobere, heldere stijl waarin techniek, of ze nu traditioneel, onconventioneel of avant-garde is, altijd in functie staat van intelligente emotie en expressie.

Typerende werken:

Vigilia de Pentecostes (1972), voor solisten, orgel en hoorn
Magnificat (1981), voor sopraansolo en gemengd koor a capella
Regina Coeli - Blue be it (1988), voor vijfstemmig koor, sopraansolo en celesta
Anima Christi (1990), oratorium voor vocale solisten, koor, vier klarinetten, contrabas, piano, vibrafoon, klavecimbel en percussie
Nuestra Señora de la soledad (1991), voor alt solo, altviool en gemengd koor
Neusser Messe (1998), voor gemengd koor, orgel en trompet
Trumpet Te Deum (2003), voor hoge sopraan, twee trompetten en gemengd koor
Requiem (2007), voor sopraansolo, tenorsolo en gemengd koor

en verder koorcycli, o.m. Birds and Flowers for Flor's and William's Birthday (1973), Seven Madrigals (1976), Quatre chansons de Flandre (1994), Eight Japanese Folk Songs (1983)

Met weinig kans op tegen­spraak mag men Vic Nees als Vlaan­derens belang­rijkste koor­com­ponist beschouwen. Alleszins die met de langste staat van dienst. Meer dan een halve eeuw heeft hij het reper­toire ver­rijkt met werken die nage­noeg alle facet­ten van het koor­zingen bestrijken. Dat hij de Vlaamse koor­muziek op Euro­pees niveau heeft gebracht, is niet de minste van zijn ver­diensten. Zijn oeuvre wordt ge­ken­merkt door een grote zorg om een hechte struc­tuur, een vocaal verant­woorde stem­voering en een indringende tekst­be­han­deling.

Kamiel Cooremans 

 


 

De uitvoerders

 

Het Gents Madrigaalkoor streeft ernaar het publiek te boeien met interessante koormuziek op hoog niveau, vooral uit de romantiek en het hedendaagse repertoire en met grote instrumentaal-vocale klassiekers. Het koor verwierf in de loop van de jaren onderscheidingen en prijzen en geniet een fijn prestige in binnen- en buitenland.

Johan Duijck dirigeert het koor al sinds 1973. Hij is een veelzijdige en gedreven musicus die vooral bekend is als pianist, koordirigent en componist. Hij werkt hoofdzakelijk in België, Engeland en Spanje.

Hilde Coppé is een veel gevraagde soliste voor barok, klassiek, romantiek en hedendaagse muziek, met een grote internationale présence. Ze werkte al vaker samen met Vic Nees, Johan Duijck en het Gents Madrigaalkoor.


De Oostenrijkse tenor Michael Nowak zong al jong solo bij de Wiener Sängerknaben en werd een internationaal gere­nom­meerde tenor. Hij vertolkt operarollen en het concertrepertoire en zingt zeer graag passies en oratoria van Bach en Händel.

Noëlle Schepens werkt al jaren samen met Johan Duijck, onder meer in het Vlaams Radio Koor, en treedt op als altsoliste en koordirigent. Zij richtte verschillende koren op, waaronder het meisjeskoor Amarylca, waarmee ze probeert net iets verder te gaan: ze werkt zorgvuldig aan tekstinterpretatie en streeft een hoog zangtechnisch niveau na. Amarylca legt zich toe op verschillende genres in een breed repertoire, van Gregoriaans over Händel en romantiek tot hedendaags.

De jonge gitarist Jona Kesteleyn heeft al een indrukwekkend curriculum en speelt op internationale podia en in vernieuwende ensembles. Hij doceert gitaar aan verschillende muziekscholen.

De pianisten Maaike De Zitter en Koen Evens treden vaak op als pianoduo, met vierhandige recitals of projectmatig. Zij doceert piano aan het Lemmensinstituut en hij is pianoleraar aan het Noord-Limburgs Instituut voor Kunstonderwijs in Neerpelt.