Tantum ergo

   
 Super Flumina

Super Flumina

Rijke Religieuze Romantiek uit België

  


Jef van Hoof (1886-1959) vertolkt met Tantum ergo de nederige godsvrucht in adoratie voor het Allerhoogste, terwijl in Aeterne Rex de triomfalistische Kerk klinkt.

 

 

Tantum ergo

Jef van Hoof

   
     

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui,
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui,
Præstet fides supplementum
Sensuum defectui.

Genitori, genitoque
Laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio,
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen.

   

Laat ons dan geknield vereeren
Zulk hoogweerdig Sakrament:
Wat het oud Verbond kon leeren
Neme nu voor 't nieuw een end:
't Zij geloofd op 't woord des Heeren
't Geen men niet door zinnen kent.

Zij den Vader, zij den Zone,
Luide lof en jubelklank!
Heil en macht ten hemeltrone
Zij hun, zegening en dank.
Ook den Geest, ter hooge wone,
Klink' hetzelfde lofgezang!
Amen.