MaarNormaal nr. 9 artikel 11

 

6-maanden journaal

 

Eerst de hoofdpunten...

1 Terug naar Nieuwenbosch.

2 De zomervakantie is dit jaar aan rust toe.

3 Joseph Callaerts gaat geen rustig jaar tegemoet.

4 De audities zijn zonder ongelukken afgewikkeld.

    ...en nu meer bijzonderheden.

1 Het vorige nummer, waarin we onze tevredenheid ventileerden over het nieuwe repetitielokaal, lag nog maar pas bij de drukker of het koorbestuur besliste in zijn ondoorgrondelijke wijsheid om terug te keren naar onze vorige werkplek. Niet dat we klachten hadden over de ruimte boven het politiekantoor. Integendeel, we blijven enthousiast over de mogelijkheden die ons daar geboden werden en de vriendelijke bejegening door het personeel. Maar uiteindelijk heeft de akoestiek de doorslag gegeven, iets waaraan een groot koor als het onze strenge eisen moet stellen. En toen ook nog bleek dat met het Nieuwenbosch goede langetermijnafspraken konden gemaakt worden...

2 Dit jaar presteert het koor geen exuberante dingen tijdens de zomervakantie, tenminste als we de traditionele wandelbarbecue op de Zwalmboerderij niet meerekenen. In de herfst gaan we er opnieuw tegenaan, en hoe! In september staan we al met het Festival van Vlaanderen op het water.

3 Er staat een nieuwe mis op ons repertoire, die van de 19e-eeuwse Vlaming Joseph Callaerts. Na de achtste mis (de Gregoriaanste), na de mis van Kodály (de compactste), van Haydn (de extatischte) en van Mozart (de süßmeierste), is de mis van Callaerts ongetwijfeld de romantischte. Komt dat horen!

4 Eind juni had het jaarlijkse ritueel plaats van de audities. Alle nieuwe en aspirant-koorleden komen dan een kwartiertje bij Johan langs om hun vocale kwaliteiten te laten meten. Ook alle koorleden krijgen één keer per 3 jaar een beurt. Niemand trekt daar luchthartig naartoe. Ook Johan niet.

 


© v.z.w. Gents Madrigaalkoor