MaarNormaal nr. 7 artikel 5 oplossing

 

De Madrigale puzzel


...de oplossing..

 

László Heltay  

De vraag luidde:

Welke vermaarde Britse, Barcelonese, Hongaarse koordirigent bouwde het Choir of the Academy of St Martin in the Fields uit ?

       
A vers hout voor lange, violette, humanioragangers (en tot in 2002, ook voor GMK-zondagen)   Nieuwenbosch
B meent sfeervol dubbelkorig te kunnen zingen   achtstemmig
C belangrijk slot om te dromen   hoofdeinde
D Luc, Guido, Peter, Paul, Mien, An, Katrien en Benedicte   Mandriale
E Oostenrijkse stad die door Heinrich Isaac in de 16e eeuw in de steek werd gelaten   Innsbruck
F een plank van kraakvruchten   notenbalk
G muzikale antiperiode   tegentijd
H voornaam van "dokter Martens", die stichter en jarenlang voorzitter was van de VFJK   Gilbert
I boek van Armando en Sleutelaar; inspiratie voor Josse en Tom   De SS'ers
J voornaam van blokfluitspeler Van Olmen, die ooit dirigent was van het GMK   Oswald
K voornaam van directeur Vliegen van Pro Musica in Osaka, aan wie Vic Nees een werk opdroeg   Robert
L eruptief versteend half koor   basalt
M dubbelparen die numeriek feesten   vieren
N Amerikaanse componist die onder meer een koorsymfonie schreef   Glass
O karakteristieke biotoop van de Kempen   heide
P luister   hoor
Q infrarood en universitair geschoold   ir
R luid uitblazen   FF

 


© v.z.w. Gents Madrigaalkoor