MaarNormaal nr. 6 artikel 7

 

EL MADRIGALISTO


Wij sneuzen

 

 

Vorige week is mijn man, eindelijk, gestopt met roken. Nu vindt hij dat ik ook een gebaar mag stellen: stoppen met het koor. Dan kunnen we de zondagavond gezellig samen naar de film.

Help! In een filmzaal zitten, vol vreemde mensen, emoties
op je af laten komen. Vergelijk dat eens
met zelf emoties
kunnen uitzingen!
  Niet toegeven. Een koor is geen verslaving. Stoppen kan altijd nog, herbeginnen is veel moeilijker.

De madrigale test

1. Wat is een hemiool

a)   een goedaardige bloedstolling ter hoogte van de stembanden (die vooral een vervelende jeuk veroorzaakt) 
b)   een vedelachtig instrument met een bolle buik en vijf snaren 
c)   de samenvatting van twee snelle maten tot één trage

2. Het uniform van het GMK werd ontworpen door

a)   Sophie Dhoore 
b)   Walter Van Beirendonck 
c)   Francia De Vos

3. De Songs of Farewell van Hubert Parry bestaat uit

a)   4 motetten (voor achtstemmig koor) 
b)   6 motetten (oplopend van vier- tot achtstemmig) 
c)   6 motetten (vierstemmig, achtstemmig en tienstemmig)

4. Het Te Deum van M.A. Charpentier werd opgenomen

a)   in het Europese collectieve geheugen als het Eurovisie-kenwijsje 
b)   door Louis Devos met het Gents Madrigaalkoor en Cantabile 
c)    in het aanbod van de online-winkel Wal*Mart© onder nummer 54107

5. De naam Gents Madrigaalkoor werd bedacht door

a)   Johan Duijck 
b)   Luc Van Outryve 
c)   Carlos Bourgeois

6. Pourquoi fuis-tu,

a)   mignonne 
b)   mignarde 
c)   maronne

7. Tussen Aswoensdag en Pasen liggen

a)   45 dagen 
b)   40 dagen 
c)   39 dagen

8. Wie zingt het langst in het koor:

a)   Moeder Carine 
b)   Octaaf 
c)   't Pastoorke

9. Het aantal maten in de Schöpfung van Haydn is

a)   2704 
b)   ongeveer drie keer zoveel als in de Songs of Farewell van Parry 
c)   8 meer dan het juiste antwoord, als je de opmaten meetelt.

10. Anjou en Arbois komen uit

a)   Je ne l'ose dire (Pierre Certon) 
b)   Tourdion (Pierre Attaignant) 
c)   Pavane (Toinot Arbeau)

 

Dit zijn de juiste antwoorden: 
1c; 2a; 3b; 4abc (de drie antwoorden zijn juist); 
5b (Luc was toen secretaris, Carlos voorzitter); 
6b (uit Belle qui tiens ma vie); 
7a; 8a; 9a (er zijn 6 opmaten, maar antwoord c kan ook op logische gronden nooit het goede zijn; de Parrys tellen 482 maten); 
10b (=Tourdion begint met Quand je bois du vin Clairet...; Pavane is de titel van Belle qui...(zie ook vraag 6!); Je ne l' ose dire is jarenlang het lijflied van het GMK geweest.) 

 

In mij woont het kind

In mij woont het kind
dat met ogen groot open
wil weten wat liefde met
je doet.
Dat woordeloos vraagt naar
het grote waarom
en verwonderd is, nieuwsgierig
naar je geluk, je eenzaamheid,
je ontroering.
Het kind dat wil weten,
voelen, begrijpen, al wat in
je gebeurt.
Het kind dat de kracht
begrijpt waarmee je van
mensen houdt.
Het kind dat vraagt of het
pijn doet: ouder worden,
loslaten, vergeten worden.
En of je troost vindt.

Het kind dat op 't laatst
zal zeggen niet bang te zijn.

Mia Strobbe

 

Chesterton

Murry, on finding le Bon Dieu
Chose difficile à croire,
Illogically said 'Adieu'
But God said 'Au revoir'
(G.K. Chesterton, On reading 'God')

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karel en Wouter

Wouter, dat moet toch lastig zijn, met die lange benen van jou ?

Integendeel, Karel, ze passen me perfect: ze komen precies tot aan de grond. 

 

 

 

 

 


© v.z.w. Gents Madrigaalkoor