MaarNormaal nr. 4 artikel 7

 

EL MADRIGALISTO


Wij sneuzen

 

 

"Mijn buur in het koor durft de noten al eens "scheppen". Ook al valt het de dirigent blijkbaar niet op, toch vind ik dat niet mooi en het begint me constant te ergeren. Mag ik de betrokkene daar zelf op wijzen of bij wie kan ik terecht ?"

Natuurlijk zeg je het
hem zelf. Daarvoor zijn
we toch onder elkaar.
Zeg het wel vriendelijk
en zonder verwijten.
C'est le ton qui fait la chanson.
  Ergeren is ongezond.
Niet doen. Probeer het scheppen
als een karakteristiek te zien
van haar stem.
Niemand is volmaakt !
Als het echt stoort zal
de dirigent wel ingrijpen. 

De 10 gmk-geboden

Houd uw partituur goed hoog
En de dirigent in 't oog.
Geef blijk van wakkerheid,
Wees klaar en steeds bereid.
Zit rechtop en pront,
Beide voeten op de grond.
Denk maar aan één ding:
Werk door en zing!
Stamp de maat nooit zelf, maar hou ze
En praat alleen in babbelpauzen.


Maar Madrigaal

Madrigaal (<It.), o. (..galen), herdersdicht, kort, lyrisch gedicht, wereldlijk, meestal erotisch getint, kunstmatig van samenstelling en met een verrassend slot; 3-, 5- of 6-stemmig; oorspronkelijk het minnelied der troubadours.

(gelezen in: Radio-encyclopaedie, J.J.L. Van Zuylen, 1949)

 

GMK-etymologie

Bij het zingen proberen we de tekst zo goed mogelijk te begrijpen, zo dicht mogelijk bij de grondtekst te komen. Kennis van de etymologie van de woorden helpt daarbij aanzienlijk. In deze rubriek achterhalen we de etymologie van woorden die niet altijd op de juiste manier worden begrepen. Een woord van waarheid dus (zie trefwoord 1).

etymologie [woordafleidkunde] (< byz.-gr.) etumos [werkelijk waar] + (< grieks) logos [woord] => "woord van waarheid".

dodecafonie [12-tonenstelsel] (< indogermaans) dodo [slaperig] + (< turks) kahve [koffie] + (< grieks) phonia [geluid] => "zachte muziek bij de pousse-café".

madrigaalkoor [podiumverschijnsel] (< latijn) mater [moeder] + (< middelnl.) gale [rode huidplek], (< oudiers) galar [ziekte] + (< grieks) choros [dans] => "dans van moeders lelijkste".

hemiool [samenvatting van 2 oneven maten tot 1 maat] (< grieks) hèmi [half] + (< latijn) oleum [olie, nl. voor verlichting] => "halfduister".

sopraan [hoogste vrouwenstem] (< italiaans) soprano [hoogste] (< latijn) superanus [hoogste], van (< latijn) super [boven] + (< latijn) anus [aars] => "kontzitter".

 

20/01/2001


Nu eerlijk, op de omslag van dit boekje mag al een publicatiedatum staan, en ik mag deze regels al op 30 oktober 2000 zitten schrijven, we zijn blij als dit nummer u bereikt tegen, zullen we zeggen, 20 januari 2001. Zo gaat dat met een amateuruitgave. 20/01/2001 dus. Omdat die datum een merkwaardige structuur heeft, zo een die maar 12 keer per eeuw voorkomt. En het zijn historische data, let maar eens op.

5 januari 501
In het huishouden van de Salische Frank Chlodovech en de Bourgondische Clotilde worden duidelijke afspraken gemaakt over kerk en staat.

6 januari 601
Paus Gregorius I richt in Rome de Schola Cantorum op met de bedoeling zijn housemuziek over heel Europa te verspreiden.

8 januari 801
Karel de Grote verplettert in één slag zijn rammelaar.

9 januari 901
Hägar is het vechten moe en besluit een BN (bekende Noor) te worden.

13 januari 1301
De Italiaanse stad Genua heeft de hoop opgegeven nog ooit iets van Vivaldi te horen. De twee broers Vivaldi waren namelijk al 10 jaar vertrokken om "via de oceaan naar de kusten van Indië te varen".

15 januari 1501
Johanna van Aragon is boos en leest haar zoontje Karel de les. Als hij niet gauw ophoudt een stoute jongen te zijn, krijgt hij volgende week een gulden vlies omgehangen met de woorden: "Je l'ay emprin" (ik heb het gewaagd).

18 januari 1801
De eerste buffetpiano duikt op. Koud.

19 januari 1901
Eric Satie treitert het Frans muzikaal establishment met zijn boutade: "Tous les grands artistes sont des amateurs".

20 januari 2001
Het GMK verstuurt nu pas de laatste MaarNormaal van het 2e millennium. De 200 nummers voor de 21e eeuw worden al voorbereid.

 


© v.z.w. Gents Madrigaalkoor