MaarNormaal nr. 4 artikel 12

 

Singing in Rochester Cathedral

 

Lynne Gerrard is Engelse, woont al vier jaar in Vlaanderen en zingt in het Gents Madrigaalkoor. Ze vergroot die verdienste nog met een interessant artikeltje over haar vakantiekooractiviteit.

Rochester Cathedral

Whilst visiting family in England over the summer, Antony and I incorporated a brief time to sing with a choir interested in singing Anglican Church Music in Rochester Cathedral. Rochester lies on the Thames Estuary in the County of Kent. It boasts a beautiful Norman Cathedral, being the second oldest in the country after Canterbury. It also has a fine ruined castle lying opposite to the Cathedral. The city is fairly small but pleasant to wander through, especially if you happen to be interested in antiques. Its other claim to fame is that Charles Dickens once resided there and so you can find evidence of this as many of the shop names have a Dickensian theme and you can also visit his house.
The European Cathedral Singers is a diverse group. Members come from Belgium, The Netherlands and Luxembourg. The group has previously sung at the Cathedrals in Ely and Rochester, but not a full week of services. It is quite usual for the resident Cathedral Choir to have the summer free and so visiting choirs write to offer to sing the Offices for short periods, usually up to a week at a time, or are asked to return the following year as in our case.

Singing the Services meant that we are expected to sing the evening service known as "Evensong" every day except Wednesday, the morning service known as "Mattins" and Holy Communion on Sunday. Evensongs comprise congregational hymns, musical settings for the prayers, magnificat and nunc dimittis, an anthem and chants for the psalm. Holy Communion required a setting of the mass, an anthem and hymns.

The music ranged from the 16th - 20th Centuries including such items as:

 

Mijn man Antony en ik profiteerden van een familiebezoek in Engeland om een tijdje mee te zingen in een koor dat had aangeboden Anglikaanse kerkgezangen te zingen in de kathedraal van Rochester. Die stad ligt aan de monding van de Theems in het graafschap Kent. Ze kan prat gaan op haar prachtige kathedraal in Normandische rondboogstijl, na die van Canterbury de oudste van het land. Er staat ook een fraaie kasteelruïne vlak tegenover de kathedraal. Het is een klein maar aangenaam stadje, zeker als je interesse hebt voor antiek. Rochester is er ook fier op dat Charles Dickens er heeft verbleven en dat merk je aan de vele Dickensiaanse namen van de winkeltjes. Je kan er ook het huis van Dickens bezoeken.
De European Cathedral Singers zijn een verscheiden gezelschap. De leden komen uit België, Nederland en Luxemburg. De groep zong eerder al in de kathedralen van Ely en Rochester, maar nog nooit de diensten gedurende een volle week. Het komt vaker voor dat het vaste kathedraalkoor vrij neemt in de zomer, en dat gastkoren zelf aanbieden voor een korte tijd, meestal een week, de diensten te zingen. Of soms worden ze gevraagd het volgende jaar terug te komen, zoals met ons het geval was.

De diensten zingen betekent dat we geacht werden elke dag behalve op woensdag de avonddienst, Evensong, te zingen en op zondag de morgendienst, Mattins, en de Holy Communion. Evensongs omvatten kerkgezangen, gebeden die op muziek werden gezet, het Magnificat en Nunc Dimittis, een anthem en psalmliederen. Voor de Holy Communion is er een gezongen mis nodig, een anthem en kerkgezangen.

Rochester Castle

De muziek overspande de 16e tot de 20e eeuw, met werken als:

 If you love me (Thomas Tallis)
Blessed be the God and Father (Samuel Wesley)
Holy is the true light (William Harris)
And I saw a new heaven (Edgar Bainton)
Jubilate Deo (Benjamin Britten)
Magnificat and Nunc Dimittis (Thomas Attwood Walmisley)
Magnificat and Nunc Dimittis in A major (Herbert Sumsion)
Versicles, Responses and the Lord's Prayer (Bernard Rose)
The Communion setting (Patrick Hopper)

(Patrick Hopper was our organist and so his work was rather special for us). The Psalms, although they seem the easiest to sing, the chants appearing to be very simple, are often the most difficult when trying to achieve the intonation, pronunciation and phrasing.
This was my first time singing with this group of 23 mixed voices and also singing services for the Cathedral. (Antony had previously joined them on other trips). It was quite daunting interacting not only musically but also socially, but it proved to be very interesting and enjoyable. To obtain a standard to which the parishioners were accustomed. Fortunately the members of the Clergy were extremely friendly and encouraging. We practised most of the day every day, stopping for meals. We were blessed by very good weather but also very warm so when we robed in cassocks for the services it was sometimes like singing in a sauna ! Unfortunately a 24-hour sickness hit the choir to which some members fell prone, fortunately taking it in turns. Despite everything we managed to socialise in the evenings, taking the opportunity to go to the Pub and drink some of our famous beer !

It was an extremely interesting week and I formed new friendships. It was a privilege to have sung services in such a beautiful building and it will remain a memorable experience.

 
  

(Patrick Hopper was onze organist en zijn compositie betekende daarom iets speciaals voor ons). De psalmen zien er op het eerste gezicht het gemakkelijkst zingbaar uit omdat de psalmodie zo simpel lijkt, maar ze zijn vaak het moeilijkst als je de juiste intonatie, uitspraak en frasering wil treffen.
Dit was mijn eerste ervaring met deze groep van 23 gemengde stemmen en ook het zingen van diensten in de kathedraal was nieuw voor mij (Antony had vroeger al trips met hen gemaakt). Het was een uitdaging niet alleen op muzikaal maar ook sociaal vlak, maar dat bleek zeer interessant en plezierig. We wilden graag het niveau halen dat de kerkgangers gewoon waren. Gelukkig waren de leden van de geestelijkheid bijzonder vriendelijk en bemoedigend. We repeteerden elke dag bijna de hele tijd; we pauzeerden alleen voor de maaltijden. We werden gezegend met mooi, maar ook erg warm weer. Gehuld in ons koorkleed voelden we ons alsof we de diensten in een sauna zongen. Helaas trof een 24-uur-ongesteldheid een aantal leden van het koor, maar gelukkig niet iedereen tegelijk. Dat belette toch niet dat we 's avonds gezellig naar de pub gingen en er genoten van ons beroemde bier !

Ik vond dit een bijzonder interessante week waarin ik ook nieuwe vrienden maakte. Het was een voorrecht de diensten te zingen in zo een prachtig gebouw. Dat zal altijd een memorabele ervaring blijven.

Lynne Gerrard

 


© v.z.w. Gents Madrigaalkoor