MaarNormaal nr. 12 artikel 6

 

 

Vraag het aan Monique

 

Gilbert Martens was een boom van een figuur in de koorwereld. In de professionalisering en uitstraling van de Vlaamse amateurkoren had hij, als voorzitter van de VFJK, de Vlaamse Federatie van Jonge Koren, een bijzonder groot aandeel, een verdienste, waarmee hij ook een Europese reputatie verwierf. Aan het einde van zijn carrière was hij trouwens ook voorzitter van de European Federation of Young Choirs. Van in de beginjaren van het koor, toen we Gilbert niet anders kenden dan als "dokter Martens", steunde hij het Gents Jeugdkoor actief, ook toen dat nog onder de leiding stond van Johans voorgangers Philippe Herreweghe en Oswald Van Olmen. Het kon niet anders dan dat hij ook voor Johan een baken en steun werd in de Europese koorjungle – en een echte vriend tot zijn overlijden in 1995.

Bij wie konden we terecht voor wat meer facts and figures over deze markante figuur? Bij Monique Lesenne natuurlijk. Zij is een begrip in de Vlaamse koorwereld. Wil je iets weten of natrekken over de voorbije, of de volgende, honderd jaar koorgeschiedenis, bij Monique ben je aan het juiste adres. Het adres trouwens van de VFJK, de organisatie waarvan ze tot voor enkele jaren de secretaresse was, altijd aan de zijde van haar voorzitter, Gilbert Martens.

Hoe maakte Gilbert kennis met Johan?

Telkens wanneer er ergens een nieuwe dirigent aantrad, ging hij luisteren. Zo kwam hij op het eind van de jaren 70 ook bij Johan terecht die het Gents Jeugdkoor tot het Gents Madrigaalkoor had omgevormd. Van meet af aan zag Gilbert welke mogelijkheden er in die jonge kerel zaten en geloofde hij in hem.

Dokter Martens was ook een van de voortrekkers van de Europese Federatie van Jonge Koren die internationale koorweken en het driejaarlijkse festival Europa Cantat organiseerde. Al in 1979 schoof hij Johan Duijck - 25 was hij! - naar voren om een atelier te leiden tijdens Europa Cantat in Luzern. Wat bracht Johan? Britten natuurlijk: Voices for today. Tijdens de koorweek in Brugge in 1981 kwam hij opnieuw met Britten op de proppen: Saint Nicolas Cantata. Tijdens die koorweek ging, op initiatief van dokter Martens, ook de eerste Internationale Dirigentencursus door. Chef van dienst was László Heltay. Voor Johan was dat het begin van 10 jaar samenwerking bij de dirigentencursus in Vlaanderen, dirigentencursussen in Spanje en een levenslange vriendschap. Ook tijdens de volgende Europa Cantats in Straatsburg, Pécs en Vitoria leidde Johan een atelier. Naar Luzern en Straatsburg nam hij het Gents Madrigaalkoor mee. Voor Pécs stopte hij zijn hele pianoklas in een busje, zodat haast elk atelier de hulp kreeg van een Vlaamse pianist, en in Vitoria deed hij, hoe kan het anders, Britten: Cantata misericordiae.

Dat was een ander initiatief dat in 1994 door Gilbert Martens vorm werd gegeven, was het Europees Jeugdkoor, waarin een zestig jongeren van over heel Europa samen door heel, nu ja, bijna heel, Europa concerten gingen zingen. Drie jaar na elkaar was Johan de dirigent. Gilbert had zich in die jongeman niet vergist.

GD

 


© v.z.w. Gents Madrigaalkoor