MaarNormaal nr. 10 artikel 6

 

 

 

De rol

Erika Budai
  van het gezamenlijk musiceren in de huidige moderne samenleving


Erika Budai is een componiste met wortels in de koorwereld. Wie kent niet haar De bello Gallico of The Chocolate Factory? En van haar hand is ook het gelegenheidswerk Carolus Imperator, waarvan het Gents Madrigaalkoor in Mechelen de creatie mocht brengen in het Keizer-Kareljaar 2000.

Cultuur is essentieel in onze samenleving, omdat Cultuur tot doel heeft om de innerlijke mens te verrijken en te verfijnen. Om heel concreet te zijn: het is een doeltreffend middel tegen stress, frustraties en verloedering. Helaas worden tegenwoordig al te vaak nepwaarden en nepfiguren als cultureel essentieel voorgesteld, alleen maar omdat het commercieel goed verkoopt. De "lawaaicultuur" viert hoogtij en wordt overgewaardeerd, en heeft vaak niets meer te maken met kwaliteit en inhoud. Hierdoor wordt authenticiteit een almaar zeldzamer goed.

Nochtans zijn heel wat Vlamingen actief bezig met Cultuur - muziek, koorverenigingen, toneel, dans, plastische kunsten, literatuur - en ontwikkelen zodoende sociaal-emotionele vaardigheden; een eigenschap die dringend zijn plaats zou moeten herwinnen in onze samenleving. Het gaat niet op dat een beetje ongemanierdheid met een vleugje arrogantie tegenwoordig gelijk staat aan populariteit - een trend die dagelijks getoond wordt in commerciële televisie- en zelfs in kinderprogramma's nota bene! Geef de mensen opnieuw kwalitatieve en inhoudelijk zinvolle waarden mee, en er zal ettelijke malen minder moeten geïnvesteerd worden in kwalijke gevolgen. Vooral jongeren, die nog volop hun sociaal-emotionele vaardigheden moeten ontwikkelen, vallen gemakkelijk ten prooi aan levensmoeheid, depressies of verslaving; een modern verschijnsel dat zich voordoet omdat de jeugd zich verveelt, geen gevoel van eigenwaarde meer bezit en vooral geen luistercultuur meer kent. Jongeren die geen kans krijgen om met hun eigen emoties te leren omgaan, zijn de verbitterde volwassenen van morgen.

Toch wordt er in Vlaanderen heel wat bereikt op cultureel gebied, maar het blijft te vaak beperkt tot een bepaalde elite, liefhebberij of de zogeheten kenners. Met als gevolg een desinteresse voor de vele buitenstaanders. Ik wou dat er heel wat meer mensen "binnenstaander" waren van wat er aan positieve kracht uitgaat van het koorleven in Vlaanderen, bijvoorbeeld. Mochten er vaker grote politieke leiders deelnemen aan een koortreffen, dat de menselijke ziel raakt tot in de diepste kern, dan was er allicht meer vrede in de wereld. Want wat brengt mensen dichter bij elkaar dan het gezamenlijk musiceren? Niemand is in staat om dat unieke gevoel te verwoorden, laat staan exact na te vertellen aan iemand die er op dat ogenblik niet bij was. Hierin precies liggen de ongekende krachten van de muziek: de taal is universeel, de verbroedering gemeenschappelijk, de liefde van een uitzonderlijk gehalte.

Hierin ligt ongetwijfeld een unieke taak weggelegd voor enthousiaste koren. Deze taak is van essentieel belang om de wereld wat meer op te fleuren en uit de grote politieke zorgen te halen. Het garandeert in elk geval een sterker sociaalgevormde samenleving met heel wat minder criminaliteit en meer tolerantie.

De boodschap is zeer eenvoudig en universeel : maak elkaar gelukkig met fijne, unieke muzikale momenten en draag dit kostbaars de wereld in, al delend met zovele anderen. Dus, geachte leden van het Gents Madrigaalkoor : samen met Johan op naar de volgende 30 jaren van intense muziekbeleving!

Erika Budai

 


© v.z.w. Gents Madrigaalkoor