Gents Madrigaalkoor Nederlands
français
Deutsch
English
castellano


Super flumina

> de cd bestellen > >

Super Flumina

Rijke Religieuze Romantiek uit België


Over de golven van de Bijbelse rivier
drijft moede ons lot.
Aan haar oevers zingen wij.

We hopen dat u deze cd even rijk en fris vindt klinken als wij: rijk aan romantische contrasten, fris uitgevoerd door een veelzijdig koor, een creatieve organist en een dirigent die zich emotioneel sterk met deze muziek verwant voelt.

De werken werden gekozen uit ons rijke patrimonium van de romantiek, de kunststroming die tot ver in de twintigste eeuw de keuze bleef van vele kunstenaars, ook in jaren van tumultueuze maatschappelijke, politieke en culturele wendingen. De art nouveau waarmee we de hoes van deze cd verluchten, is een kind van de tijd van Jongen, Van Nuffel, Plum en van Hoof. Kleurrijk als de muziek.

De inspiratie voor deze composities is religieus. De teksten bieden een weelde van emoties, waarden, beeldspraak en reminiscenties. Het Kerklatijn legt een herkenbare patine over de heerlijk universele taferelen. Zalig beeldrijke muziek.

Voor de opname trokken we naar de kapel van het jezuïetenhuis in Heverlee, een ruimte met inspirerende mogelijkheden. Alleen al het orgel klinkt er zowel vorstelijk als ingetogen en af en toe zelfs frivool. In de handen (en voeten) van Peter Thomas produceert het de fijnste nuances. Het is dan ook een Cavaillé-Coll uit 1880, een bescheiden broertje van het exemplaar waarop César Franck speelde in de Sainte-Clotilde in Parijs.

De namen van de componisten op deze cd klinken vaak bekender dan hun muziek. Ze is geschreven in een idioom en een religiositeit die we hebben verlaten (gelovigen én ongelovigen). Juist doordat we de context zijn ontgroeid, kunnen onze oren onbevangen open staan voor de luister van deze muziek.

Luisterrijk, beeldrijk en kleurrijk. Een rijk dat niet van deze wereld is, en óns koninkrijk.


De uitvoerders

Deze opname is een initiatief van het Gents Madrigaalkoor.

Het Gents Madrigaalkoor streeft ernaar het publiek te boeien met interessante koormuziek op hoog niveau, vooral uit de romantiek en het hedendaagse repertoire en met grote instrumentaal-vocale klassiekers. Het koor verwierf in de loop van de jaren onderscheidingen en prijzen, en geniet een fijn prestige in binnen- en buitenland.

Johan Duijck dirigeert het koor al sinds 1973. Hij is een veelzijdige en gedreven musicus die vooral bekend is als pianist, koordirigent en componist. Hij werkt hoofdzakelijk in België, Engeland en Spanje.

Voor deze opname deed het koor een beroep op organist Peter Thomas. Hij is niet alleen een orgelvirtuoos en een subtiele muzikant, maar ook een groot kenner en promotor van orgels en orgelmuziek.

De werken

 

© v.z.w. Gents Madrigaalkoor, 2010
Laatste aanpassing: 20 feb 2015

Mocht u menen dat we, ondanks onze inspanningen om alle rechten op gebruikt materiaal te respecteren, toch rechten schenden, meldt u dat dan a.u.b. meteen bij het secretariaat.

 


Gents Madrigaalkoor

Gents Madrigaalkoor
Albrecht Rodenbachstraat 124
B-9040 Sint-Amandsberg
België
tel: +32.486.955014
bank: BE90068092199032
secretariaat@gmk.be