MaarNormaal nr. 8 artikel 3 Brief van

 

 

Brief van...

 


(zo horen we het eens van een ander)

Twee mensen, vader en dochter nog wel, die iets over het GMK-optreden in de wedstrijd Koor van het Jaar willen zeggen.

Als supporter van het koor Cantilene, waarvan onze dochter lid is, was het ons ook te doen om onze concurrent, het Gents Madrigaalkoor, waarin mijn schoonzusje meezingt, te ondersteunen met onze aanmoedigingen. (Een ambigue situatie dus voor het bijwonen van een halve finale)

Al spoedig bleek hun topvorm. In Rust van Johan Duijck toonden ze hun meesterschap. Hoogtepunt van het optreden vormde het werk van Brahms waarin het koor zich mijns inziens het best profileerde. Het gaf blijk van duidelijke articulatie en zin voor ritmiek en metriek. Een koor van zulke afmetingen kan echter snel log overkomen. De bassen gingen lichtjes detoneren op de cadensen en bij de sopranen misten we even een "jeugdige frisheid". In het geheel liet het koor een gevormde koorklank horen. Een pluim ook voor de afwisseling in het programma.

De opdracht om meer beweging en choreografie in de opvoeringen te brengen, maakte van sommige koren dansende derwisjen. Gelukkig ging het Gents Madrigaalkoor hierin niet te ver. Een koor dient in de eerste plaats om naar te luisteren en nodeloze bewegingen kunnen ons alleen maar afleiden van dit doel.

Nog een proficiat!

Jef De Becker


Twee spannende dagen waren het, waar iedereen wel een paar maanden naartoe had gewerkt.

Als je dan niet in de finale geraakt, is de teleurstelling toch wel groot, vooral als je de meeste koren minder goed hoort zingen in de finale dan in de halve finale. Vele koren hadden blijkbaar hun hoop gezet op die halve finale. Ik heb jullie op de eerste dag niet gehoord, want wij traden vlak vóór jullie op. Maar ik heb wel gehoord dat het stuk Rust meer karakter had dan in onze uitvoering.

Persoonlijk vond ik de choreografie van het Japanse stuk iets te theatraal, al mag er natuurlijk wel iéts gedaan worden. Maat het leek me net iets té. Ik had meer aandacht voor de choreografie dan voor wat er gezongen werd. Voor de rest vond ik het wel leuk om zo'n massa klank te horen.

Ik was blij voor jullie dat jullie de prijs kregen van Koor van het Jaar!

Nogmaals proficiat.

Suzan Verberck (Cantilene)


 


© v.z.w. Gents Madrigaalkoor